Spoluprace2.jpg

publikace2.jpg

Kontakty2.jpg

 

 


Některé významné znalecké a odborné posudky

 

2020 - Posouzení stavu povrchových úprav vnitřních dřevěných konstrukcí stropů po aplikaci protipožárních nátěrů.

- Diagnostika povrchových úprav bytu napadeného plísněmi, vzhledem k následkům rekonstrukce panelového domu.

 

2019 - Posouzení povrchových úprav dřevostaveb a rekonstrukcí defektů předemětných nátěrových hmot.

2018 - Posouzení aplikace dodatečného nátěrového systému na fasádu původně
opatřenou kompletním termoizolačním
systémem.

2017 - Posouzení povrchové úpravy výrobní linky KTH.

 

2016 - Posouzení barevných skvrn na fasádě zámku v Karviné - Fryštátu.


2015 -
Zjištění příčin odlupování PU nátěrů nádrže Acidifikace v cukrovaru Tereos TTD Dobrovice.


2014
-
Posouzení vnitřní povrchové úpravy akumulační nádoby z hlediska uvolňování xylenu do teplé vody.


2013 - Posouzení nedostatečného zasychání polyuretanové impregnace podlahy restaurace GATE v Praze.

2012 – Posouzení stavu a návrh řešení mikrobiálních a biotických poruch na fasádě kostela v Bohdalově.

 

2012 – Posouzení stavu a návrh řešení asanace mikrobiálního napadení stěn štolového systému - Klášter premonstrátů v Teplé.

 

2011 – Posouzení stavu nátěrů trapézových plechů na balkonech O. K. České Budějovice.

 

2010 – Posouzení nátěrů kovových konstrukcí obchodního komplexu Olympia Brno.

 

2010 – Posouzení stavu nátěrů střechy Penzionu Kovářov (Frymburk).

 

2009 – Posouzení defektů nátěrových hmot vystavených nízkým teplotám během dovozu.

 

2008 – Posouzení příčin vyblednutí fasádního nátěru rodinného domu v obci Drahlín na základě požadavku Okresního soudu v Berouně.

 

2007 - Posuzování vlivů vlhkosti svislých a vodorovných konstrukcí z hlediska výskytu plísní v dokončované stavbě bytů v Baarově ulici v Českých Budějovicích.

 

2007 – Posouzení příčin defektů na nátěrech střech garáží v Českých Budějovicích – Suchém Vrbném na základě zadání Krajského soudu v Plzni.

 

2006 – Posouzení aplikace ochranných nátěrových hmot na střeše domu v ulici M. Vydrové v Českých Budějovicích.

 

2005 – Posouzení barevných defektů fasády na ZŠ Bratranců Veverkových v Pardubicích.

 

2003 – Posouzení realizace podlah ve zpracovně ryb v Českých Budějovicích – Úsilném z hlediska vhodnosti a trvanlivosti.

 

2002 – Posouzení nátěrů dubových oken na památkovém objektu v Koželužské ulici v Táboře.

 

2002 – Posouzení stavu nátěrů dřevěných konstrukcí areálu rekreačního střediska JČE v Jenišově.

 

2001 – Posouzení nátěrů odcizeného pingpongového stolu dle usnesení Okresního soudu v Jindřichově Hradci (zásadní součást důkazního řízení).

 

1999 – Posouzení možností a opatření proti zbytkovým biochemikáliím na vnitřních stěnách rekonstruovaného kravína - RD ve Starých Hodějovicích.

 

1999 – Posouzení povrchové úpravy soustavy veřejného osvětlení na náměstí Přemysla Otakara II v Českých Budějovicích.

 

1998 – Posouzení povrchů, oken a dveří opatřených práškovými barvami na podkladu hliníkových profilů stavby prodejního skladu BÖLLHOF v Praze Hostivicích.