Spoluprace2.jpg

publikace2.jpg

Kontakty2.jpg

 

 

 

Publikace, vyjádření, prezentace

2020

 

Průzkum podlahových konstrukcí napadených dřevokaznou houbou v objektu z r. 1910 v Českých Budějovicích.

 

 

2019

Biotické průzkumy interiérů bytů a exteriérů fasád v Českých Budějovicích a okolí.2018

Biotický průzkum krovů nádraží v Ševětíně, včetně bývalé vodárny.

Posouzení a biotický průzkum povalů podlahy podkroví pod hliněným násypem v objektu č. p. 23 v Rožmberku nad Vltavou.

 


2017

Posouzení a řešení biotického znečištění LŠU v Železném Brodě.

Posouzení poškození povalových stropů rekreačního zařízení TOM v Rožmberku n. Vltavou. 

2016

Posouzení a mykoloogický průzkum krovu barokní fary v Kovářské.

Mykologický průzkum vily z 20-tých let, v Máchově ulici v Českých Budějovicích.


2015

Posouzení biotického napadení a základní mykologický průzkum tří objektů Augustiniánského kláštera v Třeboni - areál SOA.

Realizace série školení (15x) ve spolupráci se společností HAVI Consulting v oblasti chemických stavebních materiálů, nátěrových hmot a sanace biotických znečištění staveb. 


2014

Posouzení stavu a řešení mikrobiálního znečištění fasády obchodního komplexu Olympia v Plzni.

Úspěšné testování a řešení antimikrobiální ochrany materiálu Polyston.2013

Spolupráce s organizací ADRA při řešení následků záplav v Jižních Čechách.

Řešení technologií sanací a asanací následků záplav ve Středních Čechách (10x Praha, Hostivice, Kamenice)

 

Do r. 2012

cca 80 odborných či znaleckých posudků a expertních vyjádření na  témata týkající se dekorativních a průmyslových nátěrových systémů a s tím souvisejících technologií.

 

2007 - 2012


Tvorba a realizace školení a prezentací o dekorarivních nátěrových hmotách společnosti Tikkurila


2011

Nátěrové hmoty Tikkurila - SPEKTRA 3/2011
Vedení Poradny barev za spol. Tikkurila cz (v letech 2010 – 2011) www.Barvy.cz

 

2007

Příspěvky do knihy Nátěry fasád – o biogenních poruchách a  mikroorganismech
GRADA 2007


2006

Prezentace a školení o fasádních nátěrových systémech společnosti Saint Gobain Weber Terranova2005

Ochrana proti plísním a prostředky na bázi stříbra I a II
MATERIÁLY PRO STAVBU 2/2005, 3/2005

Užití speciálních Biocidů na bázi stříbra ve slévárenském průmyslu proti bakteriím v chladících vodách obsahujících separační emulze – problémy s mikroorganismy ve slévárenství - SLÉVÁRENSTVÍ 4/20052003

Reklamní akce, přednášky, články a technicko-obchodní prezentace výrobků firmy HET s.r.o. a systému protiplísňových přípravků BIOSTAT®2002

Rekonstrukce fasádních nátěrů na starších domech a stavbách
– SPEKTRA 5/2002

Fasáda je na stavbě dominantním prvkem
INTERIER STAVBY 8-9/2002

K čemu slouží malování interiérů
INTERIER STAVBY 10/2002


2000

Ministerstvo životního prostředí, územní odbor pro českobudějovickou oblast vydalo Osvědčení o autorizaci č. 810/118/00 pro nakládání  s nebezpečnými látkami a přípravky.


1997

Jmenován Krajským soudem v Českých Budějovicích znalcem v oboru chemie se specializací pro chemické stavební materiály a nátěrové hmoty.1996

Úřad průmyslového vlastnictví České republiky udělil Osvědčení o zápisu ochranné známky FORHAND, která se vztahuje  na výrobky a služby dle následujícího seznamu:
barvy, nátěry, laky, ochranné výrobky proti korozi, proti deteriorizaci dřeva, barviva, mořidla, přírodní pryskyřice, kovy lístkové a práškové pro malíře a dekoratéry