Spoluprace2.jpg

publikace2.jpg

Kontakty2.jpg

 

 

Řešení ochrany proti plísním a jiným mikroorganismům

pomocí prostředků
na bázi aktivního stříbra.


  • Rychlé zjištění stavu a návrh řešení
    pomocí přípravků ASANEX, specifických přípravků ANSILVER a dalších moderních materiálů
  • Dokonalá likvidace, prevence, stabilizace mikroorganismů na kontaminovaných površích, stavebních hmotách
  • Operativní dodávky přípravků na řešené akce + zaučení technologie, event. dozorování aplikace

Příklady problémů na fasádách


Ochrana1.jpg
Biotické znečištění před povrchovou úpravou.


Ochrana2.jpg
Stav sanovaných ploch po základní úpravě.


Problémy v interiérech

 

Ochrana3.jpg

Silné zaplísnění + další mikroorganismy.


 

Ochrana4.jpg

 

Příklad nedostatečně odstraněné plísně.