Spoluprace2.jpg

publikace2.jpg

Kontakty2.jpg

 

 

 

Pár slov o firmě

Ing. Zdeněk Zahradníček - FORHAND®

 

 

V r. 1991 jsme „odstartovali“ dovozem a distribucí nátěrových hmot, chemických stavebních materiálů a technologií povrchových úprav rakouské společnosti AVENARIUS.

 

V období 1995-98 účast ve sdružení fyzických a právnických osob Barvy FORHAND, které se zabývalo vývojem a distribucí ekologických nátěrových systémů na kovové povrchy v průmyslu.

 

Od r. 1997 je ing. Zahradníček znalcem v oboru chemie se specializací na chemické stavební materiály a nátěrové hmoty. V tomto roce je také zapsána ochranná známka FORHAND®, která se vztahuje na výrobky a služby v oblasti barev, nátěrů, laků, výrobků proti korozi atd.

 

Vlivem povodní 2002 jsme se intenzivně zabývali ošetřením a ochranou povrchů napadených plísněmi a jinými mikroorganismy. Spolupráce s výrobcem biocidních přípravků na bázi aktivního stříbra - společností ANSIL trvá dodnes a možnosti služeb a aplikací se ještě rozšířily.

 

Hlavní náplň činnosti je však stále především technické poradenství v oblasti nátěrových hmot a chemických stavebních materiálů. Jedná se o poradenskou, znaleckou, lektorskou a prezentační činnost v rámci řešení povrchových úprav a aplikace nátěrových systémů ve stavebnictví, průmyslu i v hobby sektoru nátěrových hmot.

 

Různé formy spolupráce velmi dobře fungují s výrobci a distributory nátěrových hmot, stavebními i aplikačními firmami a také se subjekty, které chtějí optimalizovat či dozorovat aplikaci nebo posoudit stav realizovaných nátěrů.